Nuorten urheilijoiden valmennus (ennakkotilaus)

  • Sivumäärä n. 400 sivua
  • Ilmestyy syksyllä 2024.
55,00 

Lisätietoja

Tulossa

Nuorten urheilijoiden valmennus -teoksessa paneudutaan kokonaisvaltaisesti nuorten valmennukseen. Kirjan tavoitteena on tukea nuorten parissa työskentelevien valmentajien kehitystä sekä ymmärrystä niin itsestä valmentajana kuin nuorista urheilijoista. Kirja antaa keinoja reflektoinnin avulla kehittää omaa valmennusosaamista. Teoksessa tuodaan esille nuorten harjoittelun suunnitteluun ja toteutukseen liittyviä avaintekijöitä, valmentajan vuorovaikutustaitojen osa-alueita ja nuorten urheilijoiden kestävän uran elementtejä. Huomion kohteena on erityisesti nuoren kasvun ja kehityksen erityispiirteet sekä pitkäjänteinen urheilu-ura.  Kirja luo ymmärrystä nuoren urheilijan asemasta yhteiskunnassa ja nuoren elämään kuuluvista tekijöistä, jotka vaikuttavat urheilijoiden kehitykseen sekä hyvinvointiin.