Valmentajan kokemuskortit

12,00 50,00 
9,00 37,50 

Valmentajan kokemuskorttien avulla valmentaja voi ideoida, pohtia ja keskustella muiden valmentajien kanssa, miten hyvän valmennuksen osa-alueet toteutuvat toiminnassa. Kortit toimivat myös valmentajan itsearvioinnin apuvälineenä tai mentorin työkaluna. Korttinippu sisältää 40 erilaista kysymystä, jotka peilaavat Valmentajalla on väliä -kampanjaan kirjattuja periaatteita sekä suomalaista valmennusosaamisen mallia.

Esimerkkikysymykset:

  • Miten olet onnistunut lisäämään urheilijan vastuunkantoa omasta urheilemisestaan?
  • Miten pidän huolta omasta hyvinvoinnistani?