Lasten valmennus ja ohjaus

  • Kirjoittajat: Kirsi Hämäläinen (toim.), Eero Haapala, Johanna Ihalainen, Sami Kalaja, Kimmo Kantosalo, Tiina Laiho, Marja H. Leppänen, Jarkko Mäkinen, Aku Nikander, Roosa Närhi, Arja Sääkslahti, Susanna Etumäki, Maiju kokkonen, Liisa Lappalainen, Esa Määttä, Pulmu Puonti, Petri Selkee
  • Sivumäärä: 272 sivua
  • ISBN: 978-952-7489-17-8
  • Julkaisu: viikko 13
59,00  44,25 

Kirjan esittely

Lasten valmennus ja ohjaus on jokaisen lasten liikunnassa ja urheilussa mukana olevan perusteos. Kirja keskittyy lasten valmennuksen ja ohjauksen perusteisiin.  Kirjan kirjoittajat ovat ajatelleet erityisesti aloittelevia valmentajia, mutta kirja antaa eväitä kaikille lasten valmennuksessa ja ohjauksessa toimiville ja alan opiskelijoille. Kirja perustuu viimeisimpään tutkimukseen ja suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteisiin linjauksiin. Kirjassa on myös käytännönläheisiä blogitekstejä kokeneilta lasten valmentajilta.

Kirjaa jakaantuu viiteen päälukuun:

  1. Lasten liikunnan ja urheilun tavoitteet
  2. Lasten kehitys ja liikunta
  3. Opettaminen ja harjoittelun suunnittelu
  4. Hyvä harjoittelu
  5. Kehittyvä valmentaja

Kirja sisältää pohdittavia kysymyksiä, itsearviointitehtäviä ja keskustelun aiheita.  Se sopii valmentajan ja ohjaajan itsenäiseen opiskeluun. Se on suunniteltu myös niin, että kouluttaja ja opettaja voi rakentaa koulutuksen kirjan avulla.  Valmiit kysymykset ja keskustelunaiheet antavat kouluttajalle valmiita ideoita vuorovaikutuksen lisäämiseen koulutuksessa ja asioiden käytäntöön viemiseen.  Ajatuksena on myös ollut, että se sopii esimerkiksi seuran valmennustiimin kirjapiiriin tai valmennuspäällikön työkaluksi hänen perehdyttäessään seuran uusia valmentajia.

Kirjoittajat:

Kirsi Hämäläinen (toim.) LitT (liikuntapedagogiikka), Yliopettaja, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu.
Toiminut valmentajien ja ohjaajien kouluttajana pitkään. Oli aiemmin Olympiakomitean
valmennusosaamisen asiantuntijana ja toimii ICCE:n, valmennuksen maailmanjärjestön,
varapuheenjohtajana.
Itselleni tärkein asia urheilussa lapsena oli lajirakkaus. Hurahdin lajiini täysin ja se valtasi ajatukseni ja sain
lajin tungettua kaikille muillekin elämänalueille. Sen myötä kaikesta muustakin liikunnasta tuli
merkityksellistä.

Eero Haapala, liikunnanohjaaja (AMK), TtM (liikuntalääketiede) ja FT (fysiologia). On töissä
liikuntalääketieteen yliopistonlehtorina Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa sekä
tutkijana biolääketieteen yksikössä Itä-Suomen yliopistossa. Tutkinut laajasti lasten ja nuorten terveyttä,
liikuntaa ja fyysistä kuntoa.
Itselleni tärkein asia urheilussa lapsena oli voittaminen. Parasta lasten valmentamisessa on mukana
kasvaminen.

Johanna Ihalainen, LitT (liikuntafysiologia), liikunnan opettaja. On töissä yliopistonlehtorina Jyväskylän
yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa sekä Huippu-urheilun instituutissa Kihussa asiantuntijana. Yli
20 vuoden kokemus lasten ohjaamisesta ja valmentamisesta eri lajeissa. Työssä keskeistä on
urheiluvalmennuksen teorian ja käytännön opetus ja valmennustieteeseen liittyvä tutkimus.
Lapset hurmaavat älykkyydellään ja lasten valmentaminen tarjoaa uusia haasteita ja mahdollisuuksia oppia
itsestään joka päivä.

Sami Kalaja, LitT, on Jyväskylän yliopiston liikunnan työelämäprofessori sekä Lapin ammattikorkeakoulun
vieraileva professori. Hän on työskennellyt muun muassa liikunnan ja terveystiedon opettajana
perusasteella ja toisella asteella, yläkoulun rehtorina sekä Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen
johtajana. Hän on toiminut miesten telinevoimistelun ja kilpa-aerobicin päävalmentajana.
Lasten liikunnan osalta merkittävin meriittini on Suomen ensimmäisen Tarzan-kerhon perustaminen pienille
telinevoimistelijoille.

Kimmo Kantosalo, LitM, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu. Hän toimii valmennuksen lehtorina kilpa- ja
huippu-urheilun osaamisalueella. Aikaisemmin hän on ollut töissä Liikuntakeskus Pajulahdessa
kansainvälisen liikunta-alan tutkinnon kehittäjänä ja urheiluvalmennuksen opetus- ja asiantuntijatehtävissä.
Lisäksi toiminut Suomen Urheiluliiton naisten seiväshypyn lajivalmentajana ja Kymenlaakson Yleisurheilun
valmennuspäällikkönä.
Parasta lasten valmentamisessa on lasten aito innostuminen uuden oppimiseen.

Tiina Laiho, LitM (liikuntapedagogiikka), Lehtori, Haaga-Helia Ammattikorkeakoulu. Työura on kuljettanut
liikunnanohjaajasta liikunnanopettajuuden kautta nykyiseen tehtävään liikunnanohjaaja AMK- ja YAMK –
opiskelijoiden opettajaksi. Yhteinen nimittäjä kaikissa työtehtävissä on ollut liikuntapedagogiikka ja
edelleen kaikkien näiden työvuosien jälkeenkin sen parissa työskentely innostaa.
Tärkeintä lasten liikunnassa ja urheilussa on lapsilähtöisyys. Se on lapsia ja heidän tarpeitaan ja
tavoitteitaan varten, kaikki muu tulee vasta näiden jälkeen.

Marja H. Leppänen, fysioterapeutti, TtT (liikuntalääketiede) ja liikuntaepidemiologian dosentti.
Työskentelee Itä-Suomen yliopistossa Biolääketieteen yksikössä tutkien lasten liikuntaa, terveyttä ja
hyvinvointia. Työuran aikana hän on ohjannut liikuntaa eri kohderyhmille sekä tutkinut ja
opettanut liikunnan syitä ja seurauksia eri näkökulmista. Monipuolinen työnkuva on opettanut hyvin paljon
ja toisaalta myös ruokkinut jatkuvaa tiedonjanoa. Oppiminen ei lopu koskaan.
Itselleni tärkein asia urheilussa lapsena oli kavereiden kanssa tekeminen, hauskanpito, kilpaileminen, oppia
uusia asioita ja kehittyä, harrastaa eri lajeja, pelimatkat ja eväiden syönti.

Jarkko Mäkinen, KT, VeaT. Työskennellyt oppimis- ja motivaatiotutkijana, yrittäjänä ja Suomen
Taekwondoliiton pääsihteerinä. Valmentajan toiminut sekä Nuorten Olympiavalmentajana että
taekwondomaajoukkueen päävalmentajana. Tällä hetkellä päätoiminen liikunta-alan yrittäjä 2023-
(Exercisemaster).
Itselleni tärkein asia urheilussa lapsena oli kokemus siitä, että minusta on johonkin erityiseen

Aku Nikander, LitM, FT (psykologia), psyykkinen valmentaja. On töissä Jyväskylän yliopistossa psykologian
laitoksella tutkijatohtorina. Toiminut Valmentajakouluttajana hiihtoliitossa. Valmentajana kokemusta lasten
ja nuorten valmentamisesta 16 vuotta (yleisurheilu, hiihto), KIHUssa fysiologina asiantuntijatehtävissä,
lasten ja nuorten parissa myös telinevoimistelussa ja taitoluistelussa.
Tärkeintä lasten liikunnassa ja urheilussa on hauskuus, yhdessä tekeminen, oppiminen/haasteet ja paljon
liikettä!

Roosa Närhi, Liikunnanohjaaja (AMK), Työskennellyt Taekwondoseuran junioripäällikkönä ja
valmennuspäällikkönä sekä yrittäjänä. Tällä hetkellä päätoiminen liikunta-alan yrittäjä 2022-
(Exercisemaster)
Tärkeintä lasten liikunnassa ja urheilussa on, että se motivoi lasta ja on samalla sisällöllisesti monipuolista
ja kehittävää.

Arja Sääkslahti, LitT, dosentti (ala: lasten liikuntakasvatus)
Töissä Jyväskylän yliopistossa liikuntatieteellisessä tiedekunnassa liikuntapedagogiikan apulaisprofessorina
ja tutkii mm. lasten motorista kehitystä, fyysistä aktiivisuutta ja hyvinvointia. Erityisen kiinnostunut siitä,
miten ympäristö voi tukea lasten myönteisiä kokemuksia liikkumisesta, liikunnasta ja urheilusta.
Tutkimustyöni ja kokemukseni perusteella tiedän, että tärkeintä lasten liikunnassa ja urheilussa on säilyttää
lasten kokemus omasta pätevyydestään eli luottamus siihen, että voi oppia ja kehittyä.

Blogitekstit:

Susanna Etumäki, Liikunnanohjaaja, Tenniksen HVT , opettajan pedagogiset opinnot. Töissä Smash Espoo
(tennis) U12 vastaavana juniorivalmentajana. Pihapelien kasvatti, joka tehnyt yli 35v työrupeaman lasten,
nuorten ja aikuisten tenniksen ja liikunnan parissa eri tennisseuroissa ja kouluissa.
Itselleni tärkein asia urheilussa oli tekemiseen (mikä tahansa pallo- tai mailapeli) uppoutuminen ja jonkun
taidon oppiminen sekä itse pelaaminen – ajantaju meni usein ja siskoni joutui lapsuudessa usein tulemaan
hakemaan minua ja veljeäni pois kentiltä.

Maiju Kokkonen, LitM, AmO, ICCE master trainer, JET, Urheilun lehtori Haaga-Helia
ammattikorkeakoulussa. Toiminut lasten ohjaajana ja valmentajana eri lajeissa (mm. taitoluistelu,
salibandy, judo, yleisurheilu), sekä lasten liikunnallisessa kerhotoiminnassa (Liikuntaleikkikoulu, monilajinen
liikuntakerho, perheliikunta) yli 35 vuoden ajan niin päätoimisesti kuin vapaaehtoistoimijana. Aiemmissa
työpaikoissa Taitoluisteluliiton koulutuspäällikkönä vastasi lasten- ja nuorten toiminnan kehittämisestä
seuroissa ja Suomen Urheiluopiston valmentajakouluttajana vastuulla olivat erityisesti oppimisen ja taidon
opettamisen kokonaisuudet.
Tärkeintä lasten liikunnassa ja urheilussa on ilo ja innostuksen sytyttäminen, jonka rinnalla kulkee erilaiset
tavoitteet ja polut mahdollistava tavoitteellinen ja suunnitelmallinen valmennus.

Liisa Lappalainen, KM, AmO, TO, OPO, VeAT, Lasten liikunnan päällikkö, Suomen Voimisteluliitossa. Ollut
voimistelun parissa perheliikunnasta alkaen, jatkanut maajoukkueurheilijasta valmentajaksi ja myöhemmin
päätynyt osaamisen kehittämisen kautta lasten liikunnan päälliköksi.
Lasten valmentamisessa parasta on heittäytyä oppimisen matkaan. Seurata lasten kehittymistä, iloita
yhdessä oivalluksista ja syttyä innosta salilla, ”kato, kato, Lissu, mä uskalsin! Mä sain tämän!

Esa Määttä, Liikunnanohjaaja ja valmentaja. HVS-Tennis , Toiminut valmentajana 6:lla vuosikymmenellä.
Valmentanut lapsia sekä nuoria useassa lajissa sekä lajivalmentajana maailman huippupelaajia jääpallossa.
Parasta lasten valmentamisessa on spontaani lapsilta heti saatu palaute – mieluiten hymy.

Pulmu Puonti, LitK, Liikunnanopettaja, Aikuiskoulutuksen PD tutkinto. Kouluttaa ammattivalmentajia ja
valmennuksen johtajia Kolmen kampuksen urheiluopistolla (ammatillinen opettaja) ja
voimisteluvalmentajia Voimisteluliiton koulutuksissa ja leireillä. Vuosikymmenet seuratyötä sekä
voimistelussa, että jääkiekossa. Rytmisen voimistelun ja joukkuevoimistelun valmentaja, sekä
ammattilaisena (10 vuotta) että muun työn ohella. Suomen valmentajien varapuheenjohtaja.
Urheiluseura on minun sielun maisema. Se taikamaailma, joka Kotkan Kisailijain salilla minua
kymmenvuotiaana odotti. Sellaista en tiennyt olevan olemassa. Itselleni tärkein asia urheilussa lapsena oli
jumppakaverit, yhdessä tekeminen, uuden oppiminen ja luovuutta ruokkiva, kannustava ilmapiiri.
Valmentaja otti meidät mukaan ohjelman tekoon, päästiin esiintymään ja kilpailumatkoille.

Petri Selkee, toiminut valmentajana vuodesta 1984 alkaen ja olen nk. ”ensimmäisen polven”
ammattivalmentajia (ammattilainen vuodesta 1995), joita palkattiin seuroihin. Työkokemusta on kertynyt
useammasta seurasta, urheiluakatemiasta sekä kahdesta lajiliitosta (koripallo ja jalkapallo). Viimeiset lähes
10-vuotta olen toiminut yrittäjänä tuotteistaen, myyden ja markkinoiden yrityksen sekä useamman seuran
palveluja.
Tärkeintä lasten liikunnassa ja urheilussa on saada lapset rakastumaan lajiin ja liikkumiseen eli ”syömään,
hengittämään” omaa lajia!