Liikuntaravitsemus 3.0 – Kyselylomakkeet

Liikuntaravitsemus 3.0 – Kyselylomakkeet

Toistaiseksi suhteellisen energiavajeen kartoittaminen tai oireiden arviointi erilaisten itsearviointiin pohjautuvien kyselylomakkeiden avulla on haastavaa. Lomakkeiden etu on niiden helppokäyttöisyys ja halpuus. Haasteita on kuitenkin useampi. Lomakkeet kartoittavat usein vain yhtä tai muutamaa REDS osa-aluetta (esim. LEAF-Q kartoittaa naisurheilijan kuukautiskierron tilaa, ruoansulatuselimistön toimintaa ja loukkaantumis/sairauspoissaoloja harjoittelusta). Toisaalta lomakkeista vain osa on validoitu, ja validointi on usein toteutettu tietyllä urheilijajoukolla (laji, sulupuoli), jolloin lomakkeiden laajempi käyttö (niiden validiteetti) yli laji- ja sukupuolirajojen muodostuu ongelmalliseksi. Lisäksi valtaosaa lomakkeista ei löydy suomennettuna tai ne on suomennettu ilman kyseisen käännöksen validointia. Puutteista huolimatta tällä hetkellä olemassa olevilla lomakkeilla, ja etenkin useampaa lomaketta yhdistelemällä, on mahdollista kartoittaa urheilijan terveydentilaa ja oirekuvaa. Parhaiten lomakkeet toimivat muun kartoituksen apuna, ammattilaisen analyysin kera.

1983 Garner – Olmsted EDI Measure CBDANBN

ADAM questionnaire

AMS questionnaire

BEDA

EDE

ESP

FAST

LEAF

The sexual desire inventory