Julkaistu

Hannu Luomajoen luento metropoliassa La 29.9.klo 9.00 – 11.30

VK-Kustannuksen uusi kirja Hannu Luomajoelta:

Liikkeen ja liikekontrollin häiriöt: testit ja harjoitteet selän, niskan, olkapään sekä alaraajojen ongelmiin on uusi kirja, jossa paneudutaan liikkeenkontrolliin. Liikkeen häiriöt ovat tuki- ja liikuntaelinsairauksien (TULES) keskeisintä ongelma-aluetta. Harjoituksia sekä testejä on pilvin pimein. Mutta mitkä testit ovat parhaita, helpoimpia ja käyttökelpoisimpia? Ja mitä harjoitteita kenellekin? Kirja vastaa hyvin käytännönläheisesti, mutta vankkaan tutkimustietoon perustuen näihin kysymyksiin.

Liikkeen sekä liikkeenkontrollin häiriöt ovat erittäin yleisiä sekä potilailla, asiakkailla, terveilla, että urheilijoilla. Pienetkin häiriöt voivat johtaa vaivan kroonistumiseen, jos niitä ei korjata. TULE-oireita on lähes jokaisella aikuisikäisellä.

Kirjan kirjoittaja, fysioterapian professori Hannu Luomajoki on tutkinut tätä teemaa vuosikausia sekä julkaissut lukuisia artikkeleita teemasta. Hän on kysytty puhuja kansainvälisissä kongresseissa. Hän on koko uransa ajan hoitanut myös potilaita ja asiakkaita omalla praktiikallaan. Kirjoittajan vahva kokemus tutkimus- että käytännöntyöstä on puristettu tähän kirjaan selkeällä ja helposti omaksuttavalla tavalla.

Luennolla Hannu Luomajoki käy läpi kirjan teemoja. Ensiksi valaisitaan fysioterapian evidenssia liikkeen ja liikekontrollin häiriöistä. Tämän jälkeen esitellään tutkimuksia testeistä sekä liikekontollin harjoittelusta. Lopuksi luennolla näytetään parhaat testit kehon eri alueiden testaamiseen. Testit on jeattu kahteen osaan: Best of Basics sekä Best of Advanced testipatteristoihin. Ensiksi mainitut testit sopivat kaikille asiakkaille, joilla on ongelmia kyseisellä kehon alueella. Advanced-testit ovat sitten urheilullisemmille asiakkaille sekä rasittavaa ruumillista työtä tekeville. Testiliikkeiden suuri etu on se, että niitä voidaan käyttää myös harjoitteina.

Kirjan esipuheessa maailma huipputekijä tällä alueella, prof. Shirley Sahrmann USA’sta toteaa:

  • Professori Luomajoki vie eteenpäin tietämystämme liikehäiriöistä sekä osoittaa, kuinka merkittävä niiden osuus on tuki- ja liikuntaelinten kiputiloissa.
  • Hän on myös näyttänyt toteen, että liikekontrollin häiriöiden korjaaminen on tehokas – tai mitä ilmeisimmin jopa tehokkain – menetelmä, jolla voidaan puuttua tuki- ja liikuntaelinperäisiin kipuihin sekä niistä seuraaviin laajamittaisiin ja kalliisiin ongelmiin.
  • Tämä kirja tarjoaa taustatietoa, joka auttaa ymmärtämään liikekontrollin mekanismeja. Tämän tiedon tulisi toimia liikehäiriöitä koskevan kliinisen päättelyn pohjana. Kirja kattaa kehon eri alueet ja selittää yksityiskohtaisesti kuhunkin niistä liittyvät tutkimis- ja hoitokeinot.
  • Teos on oiva apu myös fysioterapeuttien jatkuvasti käynnissä olevaan työkäytäntöjen parantamiseen. Kun saamme uutta tietämystä ja uusia oivalluksia sairauden tai vamman mekanismeista, on myös diagnosoinnin ja hoidon heijastettava tätä uutta tietoa.
  • Tämä kirja herättelee ja ohjaa paitsi fysioterapeutteja myös muita terveysalan ammattilaisia ymmärtämään syvällisemmin liikkeen monimuotoisuutta sekä pohtimaan sen osuutta kiputiloihin.. Suosittelen lämpimästi tätä kirjaa terapeuteille ja heidän lisäkseen kaikille liikkeestä kiinnostuneille henkilöille.

SITOVAT ILMOITTAUTUMISET OSOITTEESEEN: pasi.kokkonen@vk-kustannus.fi