Lasten ja nuorten hyvä harjoittelu

 • Kirjoittajat: Kirsi Hämäläinen, Kristiina Danskanen, Harri Hakkarainen, Taru Lintunen, Timo Jaakkola, Paula Arajärvi, Terhi Lehtoviita, Kim Forsblom, Seppo Pulkkinen, Kati Pasanen, Sami Kalaja ja Jarmo Riski
 • Erillisiä teema-artikkeleiden kirjoittajia ovat Outi Aarresola, Jarkko Finni, Karoliina Ketola, Sami Kokko ja Martti Iivonen
 • 1.painos 2015
 • Sivumäärä: 375 sivua, havainnollinen nelivärikuvitus
 • ISBN: 978-951-9147-96-3

Osta digikirja omaksi kertamaksulla ellibsin kautta.
(selain ohjaa osoitteeseen https://www.ellibs.com)

Tuotetunnus (SKU): lasten-ja-nuorten-hyva-harjoittelu Osastot: ,

Ilo, innostus ja intohimon sytyttäminen ovat tärkeintä lasten ja nuorten urheiluharrastuksessa. Näistä lähtökohdista suomalaisille valmentajille on koottu uusi valmennuksen perusteos Lasten ja nuorten hyvä harjoittelu.

Kyseessä on laaja-alainen urheiluvalmennuksen oppikirja, jossa asioita on tarkasteltu erityisesti lasten ja nuorten valmennuksen näkökulmasta. Käsiteltyihin teemoihin on myös haettu esimerkkejä ja tarinoita erillisiksi teema-artikkeleiksi, jotka tuovat aiheisiin erilaisia näkökulmia ja teorian lähemmäs käytäntöä – valmennuksen arkea. Laajempana viitekehyksenä kirjassa käytetään suomalaisen valmennusosaamisen mallia. Myös urheilijan ja valmentajan polut määrittelevät kirjaan valittuja sisältöjä. Vaikka kirjassa tuodaan valmennus ja valmentajan toiminta laajasti esiin, niin kirjan nimessä haluttiin siltikin asettaa toiminnan kaikkein keskeisin henkilö eli urheilija keskiöön. Sen vuoksi kirjan nimeksi valittiin Lasten ja nuorten hyvä harjoittelu, joka on hyvän lasten ja nuorten valmennuksen tavoite. Käsiteltäessä lasten valmennusta kirjassa painotetaan liikunnallista monipuolisuutta pohjana urheiluinnostuksen syttymiselle, oman lajin löytämiselle ja myöhempien vuosien kilpaurheiluvalmiuksien kehittämiseksi. Nuorten valmennusta käsiteltäessä huomioidaan valintavaiheen monenlaiset myllerrykset ja tavoitteellisen harjoittelun vaatimukset huippu-urheilun näkökulmasta. Kaikkia kirjan teemoja lähestytään niin valmentajan ja valmentamisen näkökulmasta kuin myös valmennettavien iän ja kehityksen tuomien erityispiirteiden kautta.

KIRJAN PÄÄSISÄLTÖ:

1. LASTEN JA NUORTEN VALMENNUKSEN SUOMALAISET MALLIT

 • Suomalainen valmennusosaamisen malli
 • Lasten ja nuorten urheilun suomalainen malli – Urheilijan polku
 • Valmentajana kehittyminen – Valmentajan polku

2. URHEILIJAKSI KEHITTYMINEN

 • Syntymän jälkeinen fyysinen kasvu, kehitys ja kypsyminen
 • Lapsen ja nuoren psyykkinen kehitys
 • Harjoittelu, ravinto ja lepo – kehittymisen kulmakivet

3. LASTEN JA NUORTEN VALMENTAMINEN

 • Motivaatio – ilo, innostus ja intohimon synnyttäminen
 • Valmennuksen pedagogiikka ja didaktiikka
 • Lapsen ja valmentajan välinen ihmissuhde
 • Ryhmän ja joukkueen toiminnan kehittäminen

4. FYYSISTEN VALMIUKSIEN JA OMINAISUUKSIEN KEHITTÄMINEN

 • Fyysisen harjoittelun yleiset periaatteet
 • Liikuntavammojen ehkäisy
 • Taidon harjoittaminen
 • Voiman harjoittaminen
 • Nopeuden harjoittaminen
 • Liikkuvuuden harjoittaminen
 • Kestävyyden harjoittaminen
 • Nopeuskestävyyden harjoittaminen

5. PSYYKKISTEN TAITOJEN HARJOITTAMINEN

 • Mitä on valmennuksen psykologia?
 • Valmentajan kehittyminen psyykkisen valmennuksen toteuttajana
 • Harjoituksia psyykkisten ominaisuuksien ja taitojen kehittämiseksi

Kirjan on kirjoittanut laaja joukko suomalaisia valmennuksen huippuasiantuntijoita. Kirjoittajat kirjan pääluvuissa ovat Kirsi Hämäläinen, Kristiina Danskanen, Harri Hakkarainen, Taru Lintunen, Timo Jaakkola, Paula Arajärvi, Terhi Lehtoviita, Kim Forsblom, Seppo Pulkkinen, Kati Pasanen, Sami Kalaja ja Jarmo Riski. Myös teema-artikkelit kirjaan ovat kirjoittaneet päälukujen kirjoittajista Hämäläinen, Jaakkola ja Pasanen. Erillisiä teemaartikkeleiden kirjoittajia ovat Outi Aarresola, Jarkko Finni, Karoliina Ketola, Sami Kokko ja Martti Iivonen. Kirja on tarkoitettu kaikille lasten ja nuorten ohjaajille, valmentajille, vanhemmille ja opettajille sekä lasten ja nuorten urheilussa mukana oleville fysioterapeuteille, hierojille, testaajille ja lääkäreille. Kirjan tarkoituksena on toimia laajasti ohjaaja- ja valmentajakoulutuksen perusteoksena eri lajiliitoissa. Kirja soveltuu myös hyvin oppimateriaaliksi liikunta- ja kuntoutusalan opiskelijoille.

Urheilutoiminnan perimmäinen ajatus on yksinkertaisen selkeä: tarjota jokaiselle lapselle ja nuorelle mahdollisuus yksilölliseen kasvuun urheilijana. Urheilijan polku tarjoaa innostavan matkan ja mahdollisuuden itsensä toteuttamiseen riippumatta siitä, kuinka pitkälle se polku johtaa.

Lasten ja nuorten urheilun keskeisiä teemoja ovat innostus, monipuolisuus, liikkeen määrä ja elämäntavat. Urheilulliset elämäntavat ovat tärkeä osa urheilukasvatusta. Urheilun ja sen ohjaustoiminnan tehtävänä on synnyttää innostus, joka parhaimmillaan kasvaa intohimoksi ja muuttuu elämäntavaksi. Uskomme edelleen monipuoliseen liikkumiseen ja päivittäisen liikkeen suuri määrä on hyvä pohja, jolta voi ponnistaa elämään. Jokaisen ohjatun harjoituksen tulisi sytyttää tai syventää innostusta myös omaehtoiseen urheilutoimintaan – tämä on iso haaste.

Yhteiskunnan muutosten seurauksena lasten ja nuorten kasvuympäristö on muuttunut rajusti ja nopeasti. Luontainen liikkuminen on vähentynyt samalla kun lajitarjonta ja kilpailu lasten ja nuorten kiinnostuksesta on kiihtynyt. Kadoksissa on ollut myös yhteisesti sovitut toimintalinjaukset – punainen lanka on ollut usein hukassa. Kädessäsi on kirja, joka on syntynyt Suomen Valmentajat ry:n aloitteesta, ja on laajamittaisen yhteistyön hedelmä.

Kirja tukee Valon Kasva Urheilijaksi -palvelun tavoitteita ja antaa niiden periaatteiden mukaisesti valmentajille sekä muille lasten ja nuorten parissa toimiville suuntia siihen, kuinka rakentaa hyvä päivä lapselle ja nuorelle – jokaisena päivänä.

Hyvän päivän rakentaminen on mahdollista kodin, koulun ja seurojen yhteistyöllä. Voimavarana ovat paikalliset yhteisöt, joissa valmentajat lajista riippumatta toimivat yhteistyössä ja jakavat osaamistaan. Tämä kirja luo yhteistä näkyä ja käsitteitä, jotta yhteistyölle olisi hyvä perusta.
– Pekka Nikulainen, Johtaja, Lisää liikettä, Valo ry