Ihmisen fysiologiaa – perusteista pidemmälle

  • Toimittaja: Tapani Risto, LitM, fysiologian lehtori
  • Sivumäärä: 432 sivua
  • ISBN: 978-952-7489-16-1
114,00 

Voit myös ostaa e-kirjan omaksi kertamaksulla ellibsin kautta.
(selain ohjaa osoitteeseen https://www.ellibs.com)

Kirjan esittely

Nimi: Ihmisen fysiologiaa: perusteista pidemmälle

Yleiskuvaus: Ihmisen fysiologiaa: perusteista pidemmälle -kirja on 432 sivuinen teos elimistön fysiologian perusteista. Kirjan tavoitteena on antaa kattava kuva elimistön perustapahtumista hiukan perusteita pidemmällekin. Kirjan sisältöön on vaikuttanut useiden erinomaisten ulkomaisten ja suomalaisten eri tasoisten (lukio – amk) fysiologian perusteosten rakenne ja tiedollinen sisältö. Uutta kirjassa on olennaisten fysiologisten tapahtumien esittäminen animoituina videoina siten, että peräkkäisten tapahtumien syy-seuraussuhteet tulevat tekstiä helpommin ymmärrettäväksi.

Kirja käsittelee elimistön toimintoihin liittyviä käsitteitä kemiasta ja fysiikasta lähtien, päätyen lopulta elinjärjestelmien fysiologisten mekanismien perusteisiin. Kirjan alkuluvut antavat perusteet ymmärtää muiden lukujen ilmiöitä perusteita pidemmälle. Teos tarjoaa pääasiassa normaalifysiologiaan liittyviä tapahtumia, mutta mukana on myös joitain sairauksia osoittamassa fysiologisen perustan merkitystä muiden fysiologian oppisuuntien ymmärtämisessä.

Kirjaan on koottu useasta lähteestä faktapohjaa ja parhaimpia didaktisia oivalluksia hankalien aiheiden ymmärtämiseksi. Kirjoittajan laaja kokemus eri tasoisten oppijoiden haasteista fysiologian oppiaineessa näkyy teoksen ilmiöiden linkittämisenä toisiinsa. Kausaliteetti on haluttu nostaa keskiöön. Syy ja seuraus on pyritty saattamaan yhteen ja kirjan olennaiset oivallukset alkulukujen aiheista eri elinjärjestelmien toimintojen yhteyteen toteutetaan uusin, digitaalisuutta hyödyntävin keinoin. Kirja palvelee laaja-alaisesti erilaisia lukijoita, joita elimistön toiminta kiinnostaa.

Kenelle tarkoitettu: Kirja palvelee fysiologian perusteista ja ilmiöistä kiinnostunutta lukijaa, olipa kiinnostus lukion jälkeen jatko-opinnot biologisilla aloilla tai valmennuksessa. Kirja on suositeltavaa lukemista myös eri alojen ammattilaisille,  jos haluaa päivittää osaamistaan fysiologiasta. Kirja toimii parhaiten oppikirjana, jossa elinjärjestelmien fysiologiaan on liitetty solujen toimintojen olennaisimmat mekanismit.

Toimittaja:

Tapani Risto, LitM, fysiologian lehtori

Yli 10 vuoden työura ammattikorkeakoulun fysiologian lehtorina eri koulutusohjelmissa (fysioterapia, sairaanhoito, terveydenhoito, lääkkeenmäärääminen), eri opetustehtävissä Terveystieteen ja liikuntalääketieteen avoimenkorkeakoulun perus- ja aineopinnoissa. Erityisenä kiinnostuksen kohteena fysiologian didaktiikka.