Anatomia ja palpaatio

  • Kirjoittaja: Joseph E. Muscolino, DC
  • 1. suomenkielinen painos 2019
  • Sivumäärä: 560 sivua, havainnollinen nelivärikuvitus
  • ISBN: 978-951-9147-78-9

Loppuunmyyty

90,00  67,50 

Loppuunmyyty


Tuotetunnus (SKU): anatomia-ja-palpaatio Osasto: Avainsanat tuotteelle , ,

Anatomia ja palpaatio-kirjan avulla opit tunnistamaan ja palpoimaan ihmiskehon tärkeät maamerkit nykyaikaisten tyylikkäiden monivärikuvien avulla. Ammattilaisen työkaluna kirja käsittelee kattavasti myös lihasvenytykset ja triggerpisteet. Toiminnallisen anatomian hallitseminen on perusedellytys manuaalisen terapian parissa toimiville henkilöille. Kirja toimii myös kattavana hakuteoksena niin opiskelijoille, kuin myös ammattihenkilöille.

Teos on jaettu kolmeen osaan, jotka johdattavat sinut jäsennellysti aiheen kiehtovaan maailmaan!

Osa I kattaa tutkimisen, arvioinnin sekä hoitotekniikat. Tämän osion kaksi ensimmäistä lukua perehdyttävät lukijan palpaation tieteeseen ja taiteeseen. Nämä luvut selittävät yksinkertaisesti ja selkeästi ne suuntaviivat, jotka auttavat sinua kehittämään palpaatiotaitojasi tehokkaammiksi ja varmemmiksi. Yksi osion luvuista kertoo miten suunnitella lihasvenytykset ja selittää käytännön toteutuksen erilaisille venytystekniikoille kuten jännitys-rentous (joka tunnetaan myös proprioseptiivisena neuromuskulaarisena fasilitaationa [PNF]) ja resiprokaalinen inhibitio.

Osion I muissa luvuissa perehdytään triggerpisteisiin: mitä ne ovat ja miten ne muodostuvat. 1 osassa käydään läpi myös triggerpisteiden tehokasta käsittelyä. Lisäksi syvennymme kehon mekaniikkaan, jonka merkitys opiskelijalle ja terapeutille on oleellinen. Tämän suhteen kirja esittää 10 ohjetta, jotka parantavat työskentelyn tehokkuutta tuntuvasti. Yksi luvuista kattaa myös erilaisia pehmytkudosmanipulaatioon (hieronta / käsittely) liittyviä otteita ja työstöjä.

Osa II koostuu kolmesta luvusta. Nämä luvut kattavat luiden, luisten maamerkkien ja ligamenttien palpaation. Luiden ja luisten maamerkkien tehokas palpaatio on tärkeä ensiaskel ennen lihasten palpaation hallitsemista. Nivelten tehokas palpaatio on välttämätön taito myös asiakkaiden tutkimisen osalta. Osan II jokainen luku sisältää myös perusteelliset kuvat anteriorisesta, posteriorisesta ja lateraalisesta suunnasta kehon ligamenttien esittämiseksi ja havainnollistamiseksi.

Osa III sisältää sisältää 11 lukua. Tämän osan luvut kattavat ihmiskehon luustolihasten palpaation. Jokaisessa luvussa esitetään kyseisen kehonalueen lihakset. Jokaisen lihaksen palpaatio käydään läpi vaiheittain. Vaiheet on ohjeistettu niin, että palpaatio voidaan ymmärtää ja muistaa helposti ilman perinteistä ulkoaopettelua. Kuvitus on tehty erinomaisesti niin, että luut ja lihakset on piirretty ihmismalleista otettujen valokuvien päälle. Näin ne tarjoavat tarkimman ja selkeimmän kuvan lihaksista ja niiden palpaatiosta. Näiden lisäksi jokaiselle kirjassa käsitellylle lihakselle kuvataan uniikilla tavalla aktiiviset ja avustetut venytykset. Myös jokaisen lihaksen triggerpisteet ja näiden heijastealueet käydään läpi.

JARMO AHOSEN SUOSITUS JA ARVOSTELU

Anatomia ja palpaatiokirja on tervetullut ja kauan kaivattu lisä fysioterapian, osteopatian, hieronnan ja lääketieteen opiskeluun. Terveydenhoitoalalla olemme pitkään odottaneet hyvää teosta anatomian opiskeluun suomenkielellä, kirjaa, joka anatomian opiskelun ohella antaisi selkeät ohjeet myös palpaation vaikean taidon oppimiseen.
Nyt käsissämme on teos, joka täyttää tuon tyhjiön. Muscolinon kirja avaa silmämme näkemään käytännöllisellä tavalla, miten ihmisen kehoa voidaan tutkia tarkasti ja huolella, samalla kehittäen manuaalista taitoa. Hyvä palpaatiotaito luo mahdollisuudet hyvälle manuaaliselle terapialle oli sitten kyseessä faskiaalinen lihaskäsittely tai nivelten mobilisointi/manipulointi. Samalla se antaa paremmat valmiudet injektiohoidolle tai muulle neulahoidolle (akupunktio/dry needling), kun pisteiden paikallistaminen tarkentuu hyvän anatomisen tuntemuksen avulla.
Kirja muodostaa selkeän kokonaisuuden teoriasta tutkimisen kautta käytännön toimiin ja harjoitteisiin. Alun teoriaosuus on selkeä, hyvillä kuvilla höystetty ja vie lukijan terapeutin omasta kehon käytöstä ja ergonomiasta fysiologian ja biomekaniikan äärelle. Nämä teemat yhdessä luovat pohjan käytännön oppimiselle. Käytännön osio etenee loogisesti läpi koko kehon unohtamatta pienintäkään osaa.
Jokaisen luvun lopussa on vielä yhteenveto (Whirlwind Tour) sekä kertauskysymykset (Review Questions) oppijan omaan käyttöön. Ja kirsikkana kakun päällä aiheeseen sopiva esimerkkitapaus (Case study) jossa lukijalle annetaan tehtävä, joka tulee ratkaista perustuen aiemmin opittuihin asioihin. Eli kirja ottaa hyvällä tavalla huomioon oppimisen kannalta tärkeitä asioita ja auttaa lukijaa vastaamaan kaikkein vaikeimpaan kysymykseen; mistä vaivat syntyvät ja mikä on se looginen päättelyketju, jolla voidaan luoda perusta hoitajan valitsemalle hypoteesille ja siten valitulle hoitosuunnalle.
Kirjan kuvitus on erittäin selkeää ja opettaa lukijalle hyvin tarkasti kehon anatomian suhteellisuuden ja eri kerrosten syvyyden. Jokainen luu, nivelrakenne ja lihas käsitellään kirjassa erikseen. Pieni viittaus on myös lihasten yleisiin trigger pisteisiin ja niiden heijastealueisiin. Lisäksi jokaiselle lihakselle löytyy vielä venyttävä terapeuttinen liike. Valokuvat antavat realistisen kuvan tutkimustavoista ja liikkeistä. Piirrokset täydentävät ja selkeyttävät asiaa ja päästävät lukijan tutkittavan henkilön ”ihon alle”.
Pienillä vinkeillä (palpation keys / palpation notes) kirjoittaja lisää lukijan ymmärrystä niistä maamerkeistä, joiden kautta palpaatio muuttuu ymmärrettäväksi ja helpommaksi.
Itse tietokirjoja tehneenä ja alalla kauan työskennelleenä täytyy nostaa hattua ja kumartaa kirjoittajan ehtymättömälle tarmolle ja tarkkuudelle, jolla hän on tuonut esiin hyvinkin vaikeita tutkittavia osia kehossa.

Helsingissä 22.11.2018
Jarmo Ahonen
Fysioterapeutti ja tietokirjailija