Huomio plasebo- ja nosebovaikutuksiin harjoittelun suunnittelussa ja toteutuksessa!

Jotta olemme samalla kartalla siitä, mistä tässä kirjoituksessa puhutaan, on ihan aluksi selvitettävä hieman käsitteitä. Plaseboon ja noseboon liittyvät termit aiheuttavat nimittäin paljon hämmennystä. Kun plasebolla tarkoitetaan vaikuttamatonta ainetta tai hoitomuotoa, kuten lumelääkettä, jota käytetään esimerkiksi plasebokontrolloidussa vertailevassa tutkimuksessa, on se helppo ymmärtää. Kun plasebolla viitataan kontekstuaalisiin tekijöihin, menevät asiat monimutkaisemmiksi. Plasebovaikutus voi syntyä myös[…]

Julkaistu Jätä kommentti

Pohjalliset ja kuntoutus

Pohjallisia käytetään jalan kipujen vähentämiseen, jalkineen käyttömukavuuden lisäämiseen, paineen tasaamiseen sekä esimerkiksi stabiliteetin lisäämiseen. Riippuen patologiasta ja ongelman paikasta, eri pohjallismalleilla pyritään vaikuttamaan voimien kohdistumiseen, ajoitukseen sekä jonkin verran myös liikkeen määrään. Pohjallisilla voidaankin vaikuttaa esimerkiksi nilkan eversiomomenttiin ja polven adduktiomomenttiin (1). Pohjallisten valmistamiseen tai vaikutusten arvioimiseen ei ole yksiselitteisiä kansainvälisesti sovittuja tapoja. Lisäksi tutkimustiedon[…]

Julkaistu Jätä kommentti

Lihastestaus – Kirja tutusta asiasta uudessa kuosissa

Kirjoittaja: Jarmo Ahonen, fysioterapeutti, tietokirjailija ja kääntäjä Lihastestaus on ollut läpi fysioterapian historian eräs arvokkaista työkaluista, joita olemme käyttäneet. Kendall & Kendall; Manual Muscle Testing oli aikanaan merkkiteos vuonna 1949 ja antoi jo silloin selkeän kuvan lihasten toiminnasta ja testaamisesta. Vaikka kirja on päivitetty tasaisin välein, sen perusta on pysynyt samana kaikkine ansioineen ja siinä[…]

Julkaistu Jätä kommentti

Perustetaan kipuryhmiä!

Meidän ”ammattilaisen kipukirja” tuli markkinoille vuosi sitten ja huhtikuussa VK kustannus juhlii kirjaa kuukauden kirjana. Itse tutustuin explain pain ideaan suorittaessani maisteriopintojani Australiassa 90-luvun lopulla. Yksi opettajista oli David Butler, josta tuli minun mentorini ja innoittajani. David opetti jo tuolloin kipufysiologiaa täysin omalla tavallaan. Hän oli rutkasti aikaansa edellä. Pian mukaan tuli nuori ja lahjakas[…]

Julkaistu Jätä kommentti